Podrobnosti ke schváleným projektům Fondu soudržnosti

09.02.2009: Schválené projekty Fondu soudržnosti 2004 v oblasti životního prostředí a dopravy.

Projekty resortu MŽP

Horní Pomoraví (Quality improvement of the Upper Moravia River Basin - Stage 1)

 • Skupinový projekt v Olomouckém kraji - rekonstrukce a rozšíření kanalizace v Šumperku, Starém městě, Vikýřovicích, Sobotíně a Bludově, dokončení rekonstrukce čistíren odpadních vod Šumperk, Bludov, Staré Město, výstavba dešťových zdrží na hlavní kanalizační síti v Šumperku
 • Přidělená podpora z FS: 15 623 250 €

Příbram (Příbram Waste Water Treatment Plant Upgrading)

 • Samostatný projekt ve Středočeském kraji - úprava čistírny odpadních vod
 • Přidělená podpora z FS: 6 345 980 €

Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje

 • Samostatný projekt v Jihomoravském kraji - rekonstrukce a rozšíření rozvodného systému, výstavba, rekonstrukce a rozšíření ČOV, rekonstrukce kanalizačního systému
 • Přidělená podpora FS: 37 350 410 €

Radbuza - Program odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy

 • Skupinový projekt v Plzeňském kraji - kanalizační systém v Bělé nad Radbuzou, Dobřanech, Holýšově, Horšovském Týně, Líni a Zbůši, kanalizace a ČOV v Chotěšově a Stodu.
 • Přidělená podpora z FS: 18 120 750 €

Klatovy (Klatovy - Clean town)

 • Samostatný projekt v Plzeňském kraji - rekonstrukce a rozšíření kanalizačního systému, nahrazení lokálních vodních zdrojů za centrální zdroj Klatovy
 • Přidělená podpora z FS: 9 573 900 €

Beroun - rozšíření kanalizačního systému

 • Samostatný projekt ve Středočeském kraji - rekonstrukce a rozšíření kanalizačního systému v městě Beroun a obci Králův Dvůr
 • Přidělená podpora z FS: 8 046 649 €

Karviná - rozšíření kanalizačního systému

 • Samostatný projekt v Moravskoslezském kraji -rozšíření kanalizačního systému statutárního města Karviná (severní a východní část města)
 • Přidělená podpora z FS: 17 649 600 €

Plzeň - Rozšíření vodovodní a kanalizační infrastruktury města Plzně

 • Skupinový projekt v Plzeňském kraji - rozšíření kanalizačního systému statutárního města Plzeň (severní a severozápadní část města), výstavba vodárenských souborů Lobzy a Vinice, výstavba retenčních nádrží Bolevec a Gera
 • Přidělená podpora z FS: 39 090 000 €

Lužická Nisa - Rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v povodí Lužické Nisy

 • Skupinový projekt v Libereckém kraji - rekonstrukce úpravny vody Bedřichov a Souš, rozšíření kanalizačního systému města Liberec a Jablonec nad Nisou, rekonstrukce čistírny odpadních vod Liberec (včetně kalového hospodářství)
 • Přidělená podpora z FS: 20 733 840 €

Karlovy Vary - Regionální vodohospodářský projekt

 • Skupinový projekt v Karlovarském kraji - rekonstrukce čistírny odpadních vod Ostrov, Merklín, výstavba ČOV Horní Slavkov, rekonstrukce kanalizačního systému
 • Přidělená podpora z FS: 20 733 840 €

Projekty resortu MD

Rychlostní komunikace R1 - Pražský silniční okruh - úsek 514: Lahovice - Slivenec

 • Jeden z úseků 510 - 520 jejichž celková délka 83 km zajistí kvalitní propojení hlavních českých dálnic a rychlostních komunikací vstupujících do Prahy (D1 Praha Brno, D3 Praha Linec, rychlostní komunikace Praha - Písek, D5 Praha - Norimberk, D8 Praha Drážďany, R10 Praha Liberec, D11 Praha Varšava, R6 a R7). Eliminace tranzitní dopravy z městských ulic Prahy snižující současné zatížení. Rozpuštění radiální dopravy do jednotlivých částí města plynoucí z redukce tranzitní dopravy přes rezidenční čtvrti.
 • Přidělená podpora z FS 103 233 300 €

Dálnice D1, úsek 0134.3 Kroměříž západ - Kroměříž východ

 • Přenesení těžké tranzitní dopravy z centra Kroměříže, zvýšení rychlosti a snížení enviromentální zátěže. Součást protopovodňových zábran.
 • Přidělená podpora z FS 39 107 320 €

Modernizace traťového úseku Červenka - Zábřeh na Moravě

 • Projekt zajišťuje splnění parametrů doporučených Mezinárodní železniční unií, zvýšení rychlosti až na 160 km/h, enviromentální ochranu, vybavení úseku technickým zařízením zajišťujícím bezpečnost železniční i křižující silniční dopravy
 • Přidělená podpora z FS 100 148 250 €

Rychlostní komunikace R48 Dobrá - Tošanovice - Žukov, 2. etapa Tošanovice - Žukov

 • Zrychlení dopravy, snížení enviromentální zázěžr, bezpečnost dopravy, součást R748 jejíž celková délka je 86 km (FM - Č.Těšín - Polsko)
 • Přidělená podpora z FS 37 062 160 €