Pozvánka na seminář Využití expertní pomoci Iniciativy JASPERS

09.02.2009: Dne 28. listopadu 2007, se uskuteční v hotelu Olympik seminář na téma "Využití expertní pomoci Iniciativy JASPERS".

Seminář pořádá Řídící orgán Fondu soudržnosti Ministerstva pro místní rozvoj, jakožto Řídící zprostředkovatel Iniciativy JASPERS (Společná pomoc při podpoře projektů v evropských regionech) pro Českou republiku ve spolupráci s představiteli regionální kanceláře pro severní region Iniciativy JASPERS ve Vídni.

Seminář je určen zástupcům orgánů odpovědných za provádění opatření v oblasti příslušných Operačních programů a předkladatelům velkých a náročných projektů, kteří mají zájem o informace o využití Iniciativy JASPERS při přípravě projektů spadajících do oblasti životního prostředí, rozvoje dopravní infrastruktury, či jde o jiné významné projekty, které jsou z pohledu Evropské komise vhodné k přiznání finanční podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti a na něž se vztahují konvergenční cíle.
Cílem semináře je informování o možnostech a způsobech využití expertní pomoci Iniciativy JASPERS, o potenciálních oblastech podle priorit jednotlivých Operačních programů, o dosavadních praktických zkušenostech a příkladech realizace této expertní podpory, včetně informací o administraci přípravy ročních Akčních plánů Iniciativy JASPERS.

 

Účelem semináře je i poskytnutí informací o existenci této expertní podpory pro velké projekty na prahu tohoto velmi zásadního období zahájení implementace Operačních programů České republiky, tak aby ke schvalování Evropské komisi přicházely jen kvalitní projektové žádosti při maximálním využití finančních prostředků alokovaných pro Českou republiku na programovací období 2007—2013.

Soubory ke stažení