Schválení Implementačního systému FS

09.02.2009: Vláda České republiky se 11. 2. 2004 usnesla k Implementačnímu systému Fondu soudržnosti.

Strategie Fondu soudržnosti - implementační systém byl schválen 11. února 2004 a je připraven v sekci Strategie ke stažení.

Zdroje informací pro Strategii Fondu soudržnosti

Tento stěžejní dokument vychází jak ze strategických dokumentů, připravených příslušnými resortními ministerstvy (Strategie Fondu soudržnosti pro oblast dopravy, Strategie Fondu soudržnosti pro oblast životního prostředí), tak i z příslušných průřezových strategických dokumentů na úrovni České republiky a Evropské unie.

Obsah Strategie Fondu soudržnosti

Materiál určuje systém přípravy a realizace projektů financovaných z Fondu soudržnosti, postavení a úlohu Řídícího orgánu Fondu soudržnosti, ministerstev životního prostředí, dopravy, SFŽP ČR, ŘSD a SŽDC a vazby mezi nimi.

Projednání vládou ČR

Projednání tohoto materiálu vládou ČR bylo zahrnuto do plánu nelegislativních prací vlády ČR na IV. čtvrtletí roku 2003.

Do 30. 4. 2004 by mělo Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo dopravy a spojů předložit konečnou verzi návrhů Strategie Fondu soudržnosti - sektor životní prostředí a Strategie Fondu soudržnosti - sektor doprava.

Soubory ke stažení