Seminář Aktivity Fondu soudržnosti, příprava nového programovacího období a rozvoj Moravskoslezskéh

09.02.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor Řídícího orgán Fondu soudržnosti, ve spolupráci s městem Frýdek-Místek a pod záštitou poslance a předsedy Regionu Beskydy Ing. Petra Rafaje pořádají dne 16. března 2006 v Hotelu Montér ve městě Ostavici seminář s názvem "Aktivity Fondu soudržnosti, příprava nového programovacího období a rozvoj Moravskoslezského kraje".

Termín a místo konání

Termín: 16. března 2006
Místo: Ostravice 0956, 739 14, Hotel Montér

Program

9:30 Prezence

  10:00 Zahájení semináře

  • Ing. Petr Rafaj, poslanec a předseda Regionu Beskydy
  • Ing. Radka Bučilová, ředitelka odboru Řídícího orgánu Fondu soudržnosti, Ministerstvo pro místní rozvoj
  • Ing. Petr Šabrňák, vedoucí odboru územního a ekonomického rozvoje, MěÚ Frýdek-Místek

10:15 Blok přednášek

  Fond soudržnosti jako nástroj politiky soudržnosti v letech 2004—2006 a koordinace politiky soudržnosti v budoucím programovacím období 2007—2013

  • Ing. Radka Bučilová

Koncepce a finanční řízení projektů Fondu soudržnosti

  • RNDr. Alois Kopecký a jeho tým

  Projektové řízení Fondu soudržnosti

  • Ing. Ladislav Kylar a jeho tým

Kontrola a auditní řízení v oblasti Fondu soudržnosti

  • Ing. Hana Kiliánová

  Závěr, diskuze