Seminář Aktivity Fondu soudržnosti, příprava nového programovacího období a rozvoj Moravskoslez (1)

09.02.2009: Dne 16. března 2006 uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor Řídícího orgánu Fondu soudržnosti, ve spolupráci s městem Frýdek-Místek a pod záštitou poslance a předsedy Regionu Beskydy ing. Petra Rafaje seminář s názvem "Aktivity FS, příprava nového programovacího období a rozvoj Moravskoslezského kraje".

Seminář se konal v hotelu Montér ve městě Ostravici a zúčastnilo se ho přibližně 60 starostů z Regionu Beskydy. Hostem semináře byl PhDr. Lubomír Zaorálek, předseda Parlamentu ČR.

Obsah semináře

Blok přednášek zahájila ředitelka odboru Řídícího orgánu Fondu soudržnosti ing. Radka Bučilová. Poskytla přítomným informace o Fondu soudržnosti jako nástroji politiky soudržnosti v letech 2004—2006 a přiblížila problematiku řízení a koordinace politiky soudržnosti v ČR v budoucím programovacím období 2007—2013.

Na téma Koncepce a finanční řízení projektů Fondu soudržnosti pohovořil RNDr. Kopecký, o projektovém řízení Fondu soudržnosti informovali ing. Kytar s ing. Poldauf a ing. Částka.