Seminář k ukončování projektů FS – červen 2009

11.06.2009:  Řídící orgán Fondu soudržnosti Ministerstva pro místní rozvoj dne 10. června 2009 uspořádal seminář k ukončování projektů FS. Cílem semináře bylo informovat všechny potenciální účastníky procesu ukončování projektů FS, a to jak na straně konečných příjemců, tak na straně jednotlivých subjektů implementačního sytému FS o postupech a souvislostech popsaných v Pokynu pro ukončování projektů FS (PUP), o obvyklých problémech vyskytujících se v rámci ukončování projektů a v neposlední řadě umožnit diskusi a vzájemné kontakty mezi konečnými příjemci navzájem.

Bližší informace o semináři naleznete v přiložených dokumentech: