Seminář k ukončování projektů financovaných z Fondu soudržnosti

09.02.2009: Praha, 20. března 2008: Dne 19. března proběhl v Praze v hotelu Olympik seminář k ukončování projektů Fondu soudržnosti, které uspořádalo ministerstvo pro místní rozvoj. Na semináři vystoupili zástupci DG Regio z Evropské komise, zástupci ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva životního prostředí, ministerstva financí, ministerstva dopravy a další významní hosté.

Cílem semináře bylo podat konečným příjemcům a jednotlivým subjektům implementační struktury projektů Fondu soudržnosti informaci o postupech a náležitostech přípravy závěrečné zprávy projektu, prohlášení při ukončení projektu (tzv.winding-up), žádosti o závěrečnou platbu atd.

 

Zástupci ministerstev informovali účastníky o způsobech jak dokládat podmínky stanovené ve finančním memorandu/rozhodnutí Komise a také je informovali o úkolech, které jednotlivé subjekty implementační struktury při ukončování projektů plní.