Workshop JASPERS k projektům Fondu soudržnosti

09.02.2009: Dne 1. února 2007 se uskutečnil v prostorách Ministerstva pro místní rozvoj ČR Workshop JASPERS. Evropská Iniciativa JASPERS se soustřeďuje na bezplatnou technickou a expertní pomoc velkým projektům, které jsou kofinancovány z prostředků Evropské unie.

Akční plán JASPERS

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR je vedením JASPERS označeno jako Jaspers Managing Agent, tedy jako styčné místo pro první kontakty k projektům a zároveň orgánem zastřešujícím rámcové aktivity JASPERS v ČR. Z toho důvodu uspořádal Odbor Fondu soudržnosti počátkem února 2007 workshop JASPERS za účasti zástupců Evropské investiční banky, DG Regio (Generální ředitelství EK pro regionální politiku), Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí, Ředitelství silnic a dálnic, Správy železniční dopravní cesty a dalších subjektů.

Průběh Workshopu JASPERS

Účastníci byli na workshopu detailně seznámeni se strukturou, cíly a možnostmi iniciativy JASPERS a se stavem pomoci jednotlivým projektům obsaženým v Akčním plánu JASPERS 2006. Detailně byly diskutovány jak projekty dopravní, tak projekty životního prostředí. Své prezentace představili zástupci iniciativy JASPERS, Ministerstva pro místní rozvoj i Ministerstva dopravy.

Zároveň byly probrány a prodiskutovány názory české strany a EIB týkající se otázek budoucí spolupráce a cesty vedoucí k většímu využití pomoci z JASPERS. Jednalo se i o možných změnách návrhu Akčního plánu JASPERS pro rok 2007, jenž má být v blízké budoucnosti schválen a podepsán zástupci JASPERS a vedením odboru Fondu soudržnosti

Soubory ke stažení