Dokumenty

 
Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 13

10. května 2012: Prostřednictvím Fondu soudržnosti jsou investovány značné finanční prostředky, přesto lze říci, že FS stojí stranou mediálního zájmu, neboť sdělovacími prostředky jsou veřejnosti prezentovány zejména projekty ...

10. května 2012: Závěrečná zpráva poskytuje určitý přehled k veřejným zakázkám a implementačním systémům jak v České republice, tak ve vztahu ke starým „kohezním zemím“.

21. prosince 2011: Řídící orgán Fondu soudržnosti si nechal zpracovat studii "Evaluace přínosů projektů podporovaných z Fondu soudržnosti z programovacího období 2004-2006 a předvstupního nástroje ISPA“.

9. února 2009: Nařízení (ES) č. 1084/2006 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1164/94 předložení výroční zprávy o Fondu soudržnosti nevyžaduje. Tato zpráva se tedy předkládá v souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č ...

9. února 2009: Ke stažení nabízíme oficiální pokyn Evropské komise, který tvoří obecný rámec PUP Fondu soudržnosti v originálu (AJ) a jeho překlad do češtiny:

9. února 2009: Pokyn k ukončování projektů Fondu soudržnosti z programovacího období 2004—2006 (mezi které přešly projekty z předvstupní pomoci ISPA) má sloužit jako pracovní pomůcka k usnadnění ukončování projektů.

9. února 2009: Kategorie velkých projektů (více než 25 milionů € v případě životního prostředí a více než 50 milionů € v jiných oblastech - zejména v dopravě) se vymyká běžným projektům řízeným implementačním systémem konkrétního ...

9. února 2009: První číslo Newsletteru Řídícího orgánu Fondu soudržnosti.

10. února 2009: Fond soudržnosti - předpoklady čerpání prostředků ČR do roku 2006.

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 13

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven