Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Předchozí programová období > Programové období 2004-2006 > Fond soudržnosti > Dokumenty > EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH AKTIVIT ŘÍDÍCÍHO ...

EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH AKTIVIT ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU FONDU SOUDRŽNOSTI za období 2004 – 2005 (Studie pro Ř

10.05.2012:
Prostřednictvím Fondu soudržnosti jsou investovány značné finanční prostředky, přesto lze říci, že FS stojí stranou mediálního zájmu, neboť sdělovacími prostředky jsou veřejnosti prezentovány zejména projekty realizované ze strukturálních fondů a ostatních finančních nástrojů EU. 

Účel studie:

ŘO FS si stanovil za cíl další zvýšení efektivity vynakládání finančních prostředků, investovaných do komunikačních aktivit, a proto zadal poptávku na analýzu zaměřenou na evaluaci komunikačních aktivit Řídícího orgánu FS.


Definované cíle:

  • analyzovat mediální pokrytí FS v českých médiích
  • vyhodnotit veškeré komunikační aktivity ŘO FS zaměřené na propagaci implementace FS v ČR a navrhnout jejich zefektivnění
  • pomocí doporučení, vedoucích ke zlepšení mediální komunikace, zajistit dlouhodobou a udržitelnou prezentaci činnosti ŘO FS v českých médiích.

Celá studie je připravena s vědomím důležitosti, kterou mají evropské i české dokumenty, vztahující se k Fondu soudržnosti, a které na ŘO FS kladou mnoho konkrétních nároků v oblasti komunikačních aktivit. Vyhodnocovány jsou vzájemné korelace jednotlivých komunikací, které probíhaly v letech 2004 a 2005. Evaluace s cílem dosáhnout maximální přidané hodnoty okrajově zasahuje i do oblastí, které jsou standardně zpracovávány v rámci marketingových průzkumů – např. percepce trhu (vnímání FS z pohledu cílové skupiny a tzv. názorových tvůrců).

V rámci této studie nebylo zjištěno žádné významné odchýlení od českých ani evropských předpisů, týkajících se komunikačních aktivit Fondu soudržnosti. Analýzy ukázaly celou řadu úspěchů v oblasti publicity a zároveň odhalily mnoho možností pro budoucí zlepšení situace.

Soubory ke stažení