Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Předchozí programová období > Programové období 2004-2006 > Fond soudržnosti > Dokumenty > Evaluace projektů Fondu soudržnosti (2011)

Evaluace projektů Fondu soudržnosti (2011)

21.12.2011: Řídící orgán Fondu soudržnosti si nechal zpracovat studii "Evaluace přínosů projektů podporovaných z Fondu soudržnosti z programovacího období 2004-2006 a předvstupního nástroje ISPA“.
Cílem studie je vyhodnotit výsledky implementace podpory FS, identifikovat klady a nedostatky implementačního systému a formulovat doporučení a v neposlední řadě prezentovat fyzický a ekonomický přínos příjmu pomoci z Fondu soudržnosti v ČR.

Soubory ke stažení