Expertní podpora ŘO FS v oblasti zadávání veřejných zakázek s využitím praktických zkušeností při re

10.05.2012: Závěrečná zpráva poskytuje určitý přehled k veřejným zakázkám a implementačním systémům jak v České republice, tak ve vztahu ke starým „kohezním zemím“.
Návrh metodiky má sloužit jako pomůcka nebo informační a studijní materiál k zlepšení nastavení systému dohledu nad výběrovými řízeními zprostředkujícími subjekty, případně realizačními orgány tak, aby byly tyto orgány samy schopny odstraňovat nedostatky a zlepšovat systém kontroly nad výběrovými řízeními. Návrh této metodiky vychází z nového zákona o zadávání veřejných zakázek č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách a doporučené metodiky veřejných zakázek zpracované pro Českou republiku

Soubory ke stažení