Strategie Fondu soudržnosti - implementační systém

10.02.2009: Konečná verze schválená Vládou České republiky 11. 2. 2004.

Strategie Fondu soudržnosti - implementační systém v České republice vychází jak ze strategických dokumentů, připravených příslušnými resortními ministerstvy (Strategie Fondu soudržnosti pro oblast dopravy, Strategie Fondu soudržnosti pro oblast životního prostředí), tak i z příslušných průřezových strategických dokumentů na úrovni České republiky a Evropské unie.

Požadavek na zpracování strategie Fondu soudržnosti

Zpracování "Celkové strategie Fondu soudržnosti" vyplývá z požadavků nařízení EU, která podporu z Fondu soudržnosti upravují a z usnesení vlád, která byla přijata k jejich implementaci.

Cílem Strategie je:

  • navrhnout a sjednotit procedury v oblasti implementace projektů a monitoringu,
  • navrhnout, na základě posouzení věcného stavu a trendů v České republice v oblastech dopravy a životního prostředí a s přihlédnutím k analýze trendů v evropské legislativě, širší rámec pro stanovení priorit pro další plánovací období (po roce 2006),
  • navrhnout doplňková kriteria, využitelná v případě výraznějšího převisu požadavků podpory nad možnostmi Fondu soudržnosti,
  • navrhnout "průřezová kriteria" pro posuzování projektů tak, aby bylo dosaženo synergie mezi potřebami rozvoje dopravní infrastruktury a potřebami ochrany životního prostředí a dosaženo rovnováhy v čerpání prostředků pro oba sektory.

Soubory ke stažení