Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Předchozí programová období > Programové období 2004-2006 > Fond soudržnosti > Dokumenty > Výroční zpráva EK o fondu soudržnosti (2007)

Výroční zpráva EK o fondu soudržnosti (2007)

09.02.2009: Nařízení (ES) č. 1084/2006 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1164/94 předložení výroční zprávy o Fondu soudržnosti nevyžaduje. Tato zpráva se tedy předkládá v souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1164/1994 a zahrnuje tak provádění projektů Fondu soudržnosti přijatých v období 2000-2006 v roce 2007. Jejím obsahem jsou tudíž operace Fondu soudržnosti ve třinácti přijímajících členských státech, tj. v Řecku, Španělsku, Portugalsku, na Kypru, v České republice, Estonsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, na Maltě, v Polsku, na Slovensku a ve Slovinsku, ve stavu ke konci roku 2006. Podrobnosti o provádění projektů, které byly přijaty v období 2000-2006, v roce2007 jsou pro každý členský stát uvedeny v příloze této zprávy.

VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE O FONDU SOUDRŽNOSTI (2007)

Soubory ke stažení