Velké projekty podle článků 39-41 obecného nařízení č. 1083/2006- Metodika

09.02.2009: Kategorie velkých projektů (více než 25 milionů € v případě životního prostředí a více než 50 milionů € v jiných oblastech - zejména v dopravě) se vymyká běžným projektům řízeným implementačním systémem konkrétního operačního programu. Zásadní odlišnost, od které se odvíjí jejich praktická implementace spočívá v ztom, že pro každý projekt vydá Evropská komise individuální rozhodnutí (s individuálními podmínkami pro poskytnutí podpory).

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR nechalo zpracovat dokument "Metodika použití režimu velkých projektů v programech financovaných EU", jako první krok k aplikaci mechanismů implementace velkých projektů v ČR. Po interní oponentuře byl tento dokument prezentován na veřejném semináři dne 30. srpna 2007.

"Metodika použití režimu velkých projektů v programech financovaných EU" tak, jak je zde k dispozici, je v mnoha smětech stále otevřena, nabízí otázky bez návrhu odpovědí nebo nabízí několiv možných variant řešení. Takový stav je důsledkem dosavadní neučitosti v odpovědích Evropské komise na konkrétní otázky ze strany členských zemí. Určujícím problémem pro další konkrétní postup v implementaci a v definování monitorovacích systémů je, podle našeho názoru, otázka, co bude rozhodnutí Komise ke konkrétmínu projektu určovat.

Jakmile bude známo, jakým směrem se vývoj překládané problematiky bude ubírat, budeme všechny zájemce informovat zde na těchto stránkách i dalšími zavedenými informačními kanály. Kontaktní osobou je RNDr. Alois Kopecký (alois.kopecky@mmr.cz).

Soubory ke stažení