Iniciativa Jaspers

 

17. dubna 2009: Iniciativa JASPERS představuje bezplatnou pomoc expertů Evropské komise, Evropské investiční banky a Evropské banky pro obnovu a rozvoj při přípravě velkých a náročných projektů především v oblasti dopravy a ...

20. dubna 2009: Iniciativa JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions - Společná pomoc při podpoře projektů v evropských regionech) představuje bezplatnou expertní pomoc při přípravě projektových žádostí ...

17. dubna 2009: V lednovém čísle r. 2008 měsíčníku Dotace naleznete informace o tom, k čemu Iniciativa JASPERS slouží, kdo se může o expertní pomoc ucházet, jakým způsobem a na jaké účely.

17. dubna 2009: Dne 28. listopadu se konal v pražském hotelu Olympik seminář určený široké odborné veřejnosti na téma využití technické pomoci Iniciativy JASPERS v ČR. Iniciativa JASPERS nabízí pomoc při přípravě velkých projektů, ...

16. dubna 2009: Dne 28. listopadu 2007, se uskuteční v hotelu Olympik seminář na téma "Využití expertní pomoci Iniciativy JASPERS".

16. dubna 2009: Dne 31. 7. 2006 se uskutečnila schůzka se zástupci iniciativy JASPERS, kde byla projednávána pomoc při přípravě rekonstrukce Ustřední čistírny odpadních vod v Praze.

16. dubna 2009: Iniciativa JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects) se sídlem v Lucembursku je společným projektem Evropské investiční banky, Evropské banky pro obnovu a rozvoj a DG Regio (Generální ředitelství EK pro ...

16. dubna 2009: Odbor Řídícího orgánu Fondu soudržnosti Ministerstva pro místní rozvoj připravil ve spolupráci s Evropskou komisí, Evropskou investiční bankou, Ministerstvem dopravy a Ministerstvem životního prostředí vzdělávací ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven