Seminář k iniciativě JASPERS

16.04.2009: Odbor Řídícího orgánu Fondu soudržnosti Ministerstva pro místní rozvoj připravil ve spolupráci s Evropskou komisí, Evropskou investiční bankou, Ministerstvem dopravy a Ministerstvem životního prostředí vzdělávací seminář k aktivitě Evropské unie JASPERS, který se uskutečnil 13. února 2006.

Seminář se uskutečnil za účasti odborné veřejnosti v impozantních prostorách secesní zasedací síně Nové radnice na staroměstském Mariánském náměstí v Praze.

Mezi četnými posluchači byli kromě zástupců resortů mj. i zástupci Ředitelství silnic a dálnic, Správy železniční dopravní cesty, Státního fondu životního prostředí, velvyslanectví Nizozemského království , členové regionálních samospráv a další. Řada z nich se účastnila i odborné veřejné diskuse.

Iniciativa JASPERS

Seminář seznámil s fungováním, cíly i organizačním zabezpečením JASPERS, jehož hlavním cílem je podpora přípravy, financování a realizace projektů kofinancovaných Evropskou unií, dále s přípravou projektů FS pro příští programové období v letech 2007—2013 i s jejich realizací v aktuálním programovém období.

Program semináře

Hlavní příspěvky k tomuto tématu přinesli zástupci:

  • DG Regio (Georgios Yannoussis)
  • EBRD (Smyth Brendan)
  • Evropské investiční banky (Ann-Luise Aktiv Vimont)
  • Ministerstva dopravy (Ondřej Papež a Tomáš Čoček)
  • Ministerstva životního prostředí (Zdeněk Zelený)

Jednání vedla a moderovala ředitelka odboru Řídícího orgánu Fondu soudržnosti MMR Radka Bučilová.

Fundované příspěvky zástupců resortů, i evropských orgánů, organizace semináře i přítomnost desítek účastníků odborné veřejnosti dokumentují účelnost i nesporný úspěch této akce.

Více informací o iniciativě JASPERS naleznete v přiložených prezentacích jednotlivých přednášejících účastníků semináře.

Dokumenty ke stažení

 MATURITY OF INFRASTRUCTURE PROJECTS (ppt - 128,51 KB)
 EIB´s PERSPECTIVE (ppt - 923,65 KB)
 Jaspers - EBRD Role (ppt - 991,74 KB)
 Action Plan (ppt - 2,32 MB)
 Countries (ppt - 2,34 MB)