Workshop Jaspers

16.04.2009: Iniciativa JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects) se sídlem v Lucembursku je společným projektem Evropské investiční banky, Evropské banky pro obnovu a rozvoj a DG Regio (Generální ředitelství EK pro regionální politiku). Jejím cílem je poskytování bezplatné odborné pomoci při přípravě, kontrole a vyšší kvalitě studií proveditelnosti, projektových žádostí i realizaci projektů kofinancovaných z prostředků EK.

Jaspers Action Plan

Odbor Fondu soudržnosti (MMR) zajistil ve spolupráci s Jaspers, Ministerstvem dopravy a Ministerstvem životního prostředí přípravu Jaspers Action Plan 2006 a 2007. V zájmu zkvalitnění komunikace a většího využití pomoci Jaspers českými subjekty, zejména v resortu dopravy a životního prostředí, připravil v listopadu 2006 Odbor Fondu soudržnosti jednání s relationship manažerem severního regionu Jaspers Markem Pevsnerem a Country Relationship Officer Jaspers panem Nicosem Yambidesem.

Jednání potvrdilo, že pomoc z Jaspers lze využít ve větší míře, než jak ji české subjekty doposud využívaly, a to mimo jiné například při přípravě a výstavbě pražského silničního okruhu. Jednání bylo zároveň přínosem pro iniciativu Jaspers, neboť jeho experti byli seznámeni s tím, jaké další možnosti pomoci se naskýtají a jsou českou stranou požadovány.

Workshop Jaspers

Pan Pevsner přijal nabídku na účast na Jaspers Workshop 1. února 2007, připravovaném Odborem Fondu soudržnosti (MMR). Seminář seznámí českou stranu s uplatňováním Jaspers aktivit v jiných zemích EU a pomocí, kterou může poskytnout železničním, silničním a enviromentálním projektům. Workshop by měl prohloubit komunikaci mezi příjemci pomoci a iniciativou Jaspers. Na akci se předpokládá kromě přítomnosti pana Pevsnera i účast úředníků Jaspers odpovědných za oblast projektů dopravy a životního prostředí, dále přítomnost zástupců Ministerstva životního prostředí, Ministerstva dopravy, Státního fondu životního prostředí, Správy železničních dopravních cest a Ředitelství silnic a dálnic.

Čtvrtek, 18. leden 2007 | Martina Tichá