Kontakty

Řídící orgán Fondu soudržnosti

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor řízení operačních programů
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

Ředitelka odboru
Ing. Lumíra Kafková
Tel.: +420 224 861 710
Fax: +420 224 861 560
E-mail: lumira.kafkova@mmr.cz
Web: www.mmr.cz

Vedoucí Oddělení činností FS
RNDr. Alois Kopecký
Tel.: +420 224 861 707 
Fax: +420 224 861 560
E-mail: alois.kopecky@mmr.cz
Web: www.mmr.cz

Zprostředkující orgán - sektor ŽP

Ministerstvo životního prostředí
Odbor fondů EU
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Ing. Petr Jirman
Tel.: +420267122530 
Fax: +420 267 126 530
E-mail: petr.jirman@env.cz
Web: www.env.cz    
 

Zprostředkující orgán - sektor doprava

Ministerstvo dopravy
Odbor fondů EU
nábřeží L. Svobody 12/1222
110 15 Praha 12
 

Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.
Tel.: +420 225 131 103
Fax: +420 225 131 560
E-mail: tomas.cocek@mdcr.cz
Web: www.mdcr.cz    
 

Realizační orgán - sektor životní prostředí

Státní fond životního prostředí
úsek zahraničních vztahů
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11

Ing. Petr Valdman
Tel.: +420 267 994 305
Fax: +420 272 936 597
E-mail: pvaldman@sfzp.cz
Web: www.sfzp.cz    
 

Realizační orgán - sektor doprava

Ředitelství silnic a dálnic ůsek výstavby
Čerčanská 2023/12
140 00 Praha 4 Ing. Tomáš Kaas
Tel.: +420 241 084 302 Fax: +420 241 084 380
E-mail: tomas.kaas@rsd.cz
Web: www.rsd.cz    

Realizační orgán - sektor doprava

Správa železniční dopravní cesty oddělení fondů EU
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

Ing. Michal Lehocký
Tel.: +420 222 335 296
Fax: + 420 222 335 325 (339)
E-mail: lehocky@szdc.cz
Web: www.szdc.cz    

Platební orgán

Ministerstvo financí
Odbor Národního fondu
Letenská 15
118 10 Praha 1

Ing. Jan Gregor
Tel.: +420 257 043 193
Fax: +420 257 043 108
E-mail: jan.gregor@mfcr.cz
Web: www.mfcr.cz