5. Newsletter Fondu soudržnosti

09.02.2009: Dostává se Vám do rukou páté číslo Newsletteru Fondu soudržnosti, v němž naleznete souhrn nejdůležitějších informací o událostech, které se uskutečnily za monitorovací období, a také informace o plánovaných aktivitách FS .

Soubory ke stažení