Analýza provozních smluv ve Fondu soudržnosti

09.02.2009: Dne 29. 6. 2007 se v budově Ministerstva pro místní rozvoj konala prezentace výsledků projektu "Analýza možností financování vodohospodářských projektů z evropských fondů s ohledem na vztah vlastník-provozovatel"

Cílem projektu byla analýza charakteru provozování infrastruktury odpadních vod (kanalizace a ČOV) v České republice ve vztahu k plnění Směrnice Rady 91/271/EHS se zvláštním zřetelem na vybrané parametry provozních smluv.

Z diskuse jednoznačně vyplynulo, že je nutné průběžně spojovat výsledky uvedené analýzy s výsledky projednávání podmínek provozovatelských a nájemních smluv s Evropskou komisí, neboť prezentace poukázala na skutečnost, že cca 42 % aglomerací provozuje svou vodohospodářskou infrastrukturu na bázi oddílného modelu, tj. na bázi provozovatelských či nájemních smluv. Závěry jednání s Evroskou komisí se tedy budou těchto aglomerací zásadně dotýkat.

Soubory ke stažení