Pokyn k ukončení projektu

09.02.2009: Řídící orgán Fondu soudržnosti připravil k využití "Pokyn k ukončení projektu".

Pokyn podrobněji rozpracovává postupy jednotlivých subjektů při ukončování projektů a byl připraven na základě zkušenosti při ukončování prvních projektů ze sektoru ŽP a doprava. Definitivní znění pokynu (po vypořádání připomínek zúčastněných subjektů) bylo konzultováno s Centrální harmonizační jednotkou Ministerstva financí. Pokyn bude sloužit jako návod při ukončení projektu a k orientaci v tomto procesu.

Existence pokynu bude následně promítnuta i do Operačního manuálu Řídícího orgánu Fondu soudržnosti.

Kontakt

S případnými dotazy k ukončování projektů se obracejte na:

Ing. Ivanu Štríchlovou
Tel.: +420 224 861 400
E-mail: ivana.strichlova@mmr.cz

Soubory ke stažení