Slavnostní ukončení projektu Revitalizace povodí Olše

21.12.2011: V pátek 26. září 2011 byl slavnostně ukončen skupinový projekt spolufinancovaný z Fondu soudržnosti Revitalizace povodí Olše. Slavnostní ukončení projektu proběhlo v obci Vendryně v Moravskoslezském kraji za účasti zástupců zprostředkujícího subjektu, Řídícího orgánu Fondu soudržnosti a představitelů dotčených obcí v čele se starostkou města Třinec RNDr. Věrou Palkovskou.
Projekt představovala skupina osmi podprojektů na území obcí Mosty u Jablunkova, Jablunkov, Návsí, Bystřice, Vendryně, Třinec, Český Těšín a Těrlicko. V každé aglomeraci bylo řešeno několik dílčích staveb. Jmenovitě se jednalo o vybudování splaškové kanalizace v obci Mosty u Jablunkova, Jablunkov a v obci Návsí. Dále pak o stavbu čistírny odpadních vod a rekonstrukci a vybudování kanalizační sítě v obci Bystřice, stavbu kanalizace v obci Vendryně a ve městě Třinec a rekonstrukci a vybudování splaškové kanalizace v Českém Těšíně. V obci Těrlicko byla vybudována nová kanalizace.