Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Předchozí programová období > Programové období 2004-2006 > Fond soudržnosti > Novinky > Ukončené projekty ISPA a Fondu soudržnosti

Ukončené projekty ISPA a Fondu soudržnosti

09.02.2009: Koncem roku 2005 a během roku 2006 byly fyzicky dokončeny projekty financované z fondu ISPA/FS. Ve článku naleznete jejich stručný přehled.

Projekty ukončené v oblasti životního prostředí

 • 1) Kanalizační systém Brno
  Projekt skončil v listopadu roku 2005. Závěrečná zpráva s žádostí o platbu byla Evropské komisi odeslána na konci června 2006. Na přelomu září - říjen 2006 byla EK zaslána závěrečná platba.
 • 2) Rozšíření kanalizačního systému Ostrava
  Projekt skončil v prosinci roku 2005. Závěrečná zpráva se žádostí o platbu byla Evropské komisi odeslána na konci září 2006. V současné době EK vyhodnocuje zaslané dokumenty. Očekává se zaslání závěrečné platby v nejbližší době.
 • 3) Dobudování a rekonstrukce kanalizační sítě Olomouc
  Koncem srpna byl projekt ukončen a neprodleně poté byl zahájen winding-up tohoto projektu. V současnosti se zpracovává závěrečná zpráva a certifikují výdaje k závěrečné platbě. K předpokládanému odeslání ZZ a žádosti o závěrečnou platbu EK dojde v 1. čtvrtletí roku 2007.
 • 4) Podkrušnohoří - Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou
  Tento projekt byl fyzicky ukončen 31. prosince 2006, zaslání žádosti o závěrečnou platbu a závěrečné zprávy se očekává do 30. června 2007.

Projekty ukončené v oblasti dopravy

 • 1) Modernizace železničního úseku trati Záboří - Přelouč
  Projekt skončil koncem roku 2005. Závěrečná zpráva se žádostí o platbu odeslána EK na konci června 2006. Příjemce pomoci obdržel závěrečnou platbu na přelomu října - listopadu 2006.
 • 2) R48 Frýdek - Místek Dobrá
  Projekt skončil koncem roku 2005. Závěrečná zpráva se žádostí o platbu odeslána Evropské komisi na konci září 2006. V současné době EK vyhodnocuje zaslané dokumenty. Očekává se zaslání závěrečné platby v nejbližší době.