Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Předchozí programová období > Programové období 2004-2006 > Fond soudržnosti > Projekty > EK schválila závěrečné zprávy projektů ...

EK schválila závěrečné zprávy projektů FS a uvolní zbývající prostředky

13.04.2009: Praha, 8. srpna 2008: Během následujících dnů očekáváme proplacení zbývajících 20% z podpory Fondu soudržnosti, což dělá u projektu Čistá řeka Bečva zhruba 5, 3 mil. EUR a v případě rekonstrukce kanalizace v Olomouci částku 2 mil. EUR. Tento krok umožní přefinancování konečného příjemce.

Projekt Čistá řeka Bečva vychází ze základního ekologického cíle projektu a to je zlepšení kvality vody ve vodotečích a tím zlepšení životního prostředí v horním povodí řeky Bečvy. Samozřejmostí je příznivý dopad na kvalitu vody ve středním a dolním toku Bečvy a Moravy. Dokončení tohoto projektu bude mít pozitivní přínos pro příhraniční chráněné krajinné oblasti Beskydy v regionu Vsetínska.

Projekt Rekonstrukce a dobudování stokové sítě města Olomouc je potřebný ke snížení znečištění řeky Moravy a jejích přítoků. Ochrana vodních toků před znečištěním z odpadních vod je součástí společných cílů Evropské unie a České republiky.