Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Předchozí programová období > Programové období 2004-2006 > Fond soudržnosti > Projekty > Evropská komise rozhodla o vítězných ...

Evropská komise rozhodla o vítězných projektech Fondu soudržnosti 2004

13.04.2009: Evropská komise doručila Stálému zastoupení ČR při EU rozhodnutí o vítězných projektech, které z Fondu soudržnosti získají úhrnem téměř 14 miliard Kč. Prostředky budou rozděleny mezi 10 projektů z oblasti životního prostředí, 4 dopravní projekty a 1 projekt v rámci technické pomoci.

Dne 31. 12. 2004 Evropská komise doručila Stálému zastoupení ČR při EU rozhodnutí o vítězných projektech, které získají finanční pomoc z Fondu soudržnosti.

Rozhodnutí Evropské komise o podpoře projektů z Fondu soudržnosti

Schválené projekty

Prostředky budou rozděleny mezi 10 projektů z oblasti životního prostředí, 4 dopravní projekty a 1 projekt v rámci technické pomoci.

Finanční podpora na schválené projekty

Na vybrané projekty poputují finanční prostředky v celkové výši 458 912 992 € (tj. 13 980 784 301 Kč), čímž je pokryta alokace prostředků určených České republice pro rok 2004.

Funkční nastavení systému realizace Fondu soudržnosti v ČR

Pokrytí celé alokace prostředků určených České republice pro rok 2004 je důkazem toho, že nastavení systému realizace Fondu soudržnosti v České republice tak, jak jej navrhlo a nyní v souladu s usnesením č. 125 ze dne 11. 2. 2004 řídí Ministerstvo pro místní rozvoj je plně funkční.

Zároveň je výsledkem náročného vyjednávání Ministerstva pro místní rozvoj s Evropskou komisí o konečných podmínkách uvedených v příslušných Rozhodnutí komise, které v případě zmíněných projektů nastalo po odeslání žádostí o podporu z Fondu soudržnosti do Bruselu, a to nejprve 21. 4. 2004 a dále 30. 6. 2004.

Schválené projekty v oblasti životního prostředí

Na projekty z oblasti životního prostředí bude přiděleno celkem 178 897 862 €. Tato částka bude rozdělena mezi 10 následujících projektů:

 • Karviná - rozšíření kanalizace - 17 649 600 €
 • Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy - 18 120 750 €
 • Karlovy Vary - regionální vodohospodářský projekt - 6 363 483 €
 • Příbram - úprava čističky odpadních vod - 6 345 980 €
 • Plzeň - doplnění vodohospodářské infrastruktury města - 39 090 000 €
 • Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje - 37 350 410 €
 • Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - 1. fáze - 15 623 250 €
 • Rekonstrukce úpravny vody a čistírny odpadních vod a rekonstrukce a dokončení kanalizace v povodí Lužické Nisy - 20 733 840 €
 • Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun - 8 046 649 €
 • Klatovy - čisté město - 9 573 900 €

Schválené projekty v oblasti dopravní infrastruktury

V oblasti dopravy bude z Fondu soudržnosti rozděleno mezi čtyři projekty celkem 279 551 030 €:

 • Dálnice D1 - úsek 0134.3 Kroměříž východ - Kroměříž západ - 39 107 320 €
 • Rychlostní komunikace R48 Dobrá - Tošanovice - Žukov, 2. etapa Tošanovice - Žukov - 37 062 160 €
 • Obchvat Prahy, úsek 514 Lahovice - Slivenec - 103 233 300 €
 • Modernizace traťového úseku Červenka - Zábřeh na Moravě - 100 148 250 €

Schválené projekty v oblasti technické pomoci

V oblasti technické pomoci byl vybrán jediný projekt:

 • Technická pomoc Řídícímu orgánu FS, který získá prostředky ve výši 464 100 €.