Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Předchozí programová období > Programové období 2004-2006 > Fond soudržnosti > Projekty > Projekty Fondu soudržnosti schválené MŘV ...

Projekty Fondu soudržnosti schválené MŘV ve dnech 4.7. a 9.8.2005 k odeslání do EK

13.04.2009: Meziresortní řídící výbory Fondu soudržnosti se usnesly na odeslání 33 projektů do Bruselu s celkovými náklady 1 287 912 000 EUR a požadovanou podporou z Fondu soudržnosti EK ve výši 627 400 750 EUR.

Projekty z oblasti životního prostředí a dopravy se soustředí především na řešení vodohospodářských a kanalizačních problémů a problematiky transevropských dopravních sítí.

Seznam projektů ŽP a doprava:

 • Střední Pomoraví - výstavba a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury, dostavba a rekonstrukce kanalizace a rek. ČOV
 • Revitalizace povodí Olše - I. etapa - rekonstrukce a výstavba kanalizace a výstavba 4 ČOV
 • Šlapanicko - Čistá Říčka a Rakovec - výstavba kanalizace
 • Rekonstrukce stávajících a výstavba nových stok a zajištění množství a jakosti pitné vody v regionu Jihlavsko
 • Novostavba veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV v Kravařích
 • Zlínsko - čištění odpadních vod pro Evropu
 • Labe - Loučná, dostavba kanalizace, rekonstrukce kanalizace a intenzifikace ČOV
 • Zásobování obyvatelstva pitnou vodou z Vírského oblastního vodovodu
 • Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy - region Třebíčsko
 • Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko
 • Řešení vybraných problémů VH infrastruktury v povodí Horní Vltavy
 • Zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku
 • Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v okrese Vyškov
 • Mělník - kanalizace a ČOV, zlepšení kvality vody v Labi
 • Zlepšení kvality vod oblasti soutoku Moravy a Bečvy
 • Mladoboleslavsko - intenzifikace ČOV, dostavba kanalizace
 • Doplnění kanalizačních systémů v aglomeracích Hradec Králové a Nový Bydžov a opatření na ČOV Hradec Králové
 • Čistá Berounka - etapa 1 - výstavba a rekonstrukce kanalizace, intenzifikace ČOV, modernizace ÚV a rekonstrukce vodovodního řadu
 • Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně, Modřicích a Kuřimi
 • Dostavba plošné kanalizace Ostrava - projekt I
 • Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny
 • Čistá horní Úpa
 • Čisté horní Labe
 • Kanalizace a ČOV Kladensko
 • Cidlina
 • Celková přestavba ÚČOV Praha na Císařském ostrově
 • Dolní Labe
 • Čistá Ploučnice
 • Rekultivace a odstranění ekologické zátěže po hydrometal. zpracování uranových rud v oblasti obcí Dívčice, Mydlovary a Olešník reg. "Blata"
 • Sanace ložiska po chemické těžbě uranu (Stráž pod Ralskem)
 • Rekonstrukce 73 bytových domů v Praze 5

V sektoru dopravy:

 • Dálnice D1, úsek 0134.2 Kojetín - Kroměříž západ
 • Dálnice D1 úsek 0134.1/II Mořice - Kojetín.