Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Předchozí programová období > Programové období 2004-2006 > Fond soudržnosti > Projekty > První projekty Fondu soudržnosti schváleny

První projekty Fondu soudržnosti schváleny

13.04.2009: Meziresortní řídící výbor Fondu soudržnosti, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj, dne 21. dubna 2004 schválil historicky první projekty předkládané pro tento fond. Jde o tři železniční projekty a dva projekty ze sektoru životního prostředí.

Schválené projekty

Dopravní projekty

Konkrétně se jedná o projekty železniční dopravy:

  • Přerov-Olomouc II. s finanční podporou ve výši 67 345 547 EUR,
  • Červenka-Zábřeh I., s finační podporou ve výši 14 468 087 EUR,
  • Červenka-Zábřeh II., s finační podporou ve výši 11 823 744 EUR.

Projekty životního prostředí

Podpora z Fondu soudržnosti v oblasti životního prostředí se týká:

  • Klatov (podpora 9 713 390 EUR) a
  • Berouna (s podporou ve výši 8 775 840 EUR).<

Ke schválení pro rok 2004 je již připravena řada dalších projektů, jejichž celkové uznatelné náklady dosahují výše 114, 4 mil. EUR.

 

Financování z Fondu soudržnosti

Fond soudržnosti tvoří z hlediska objemu finančních prostředků z EU pro ČR cca 1/3 z celé pomoci.

FS poskytuje prostředky na velké investiční projekty v sektorech životního prostředí a dopravy (trans evropské dopravní sítě) v členských státech Unie, jejichž HDP je nižší než 90% průměru EU. Tuto podmínku bude Česká republika v okamžiku svého vstupu do EU splňovat.

Fond se specificky nezaměřuje na regionální politiku. Pomoc je v praxi doplňující vzhledem k podpoře, kterou regionům poskytují strukturální fondy. V našich podmínkách bude pomoc z FS přímo navazovat na předvstupní pomoc EU, program ISPA.

Řídícím orgánem Fondu soudržnosti je MMR.