Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Předchozí programová období > Programové období 2004-2006 > Fond soudržnosti > Projekty > Realizace projektu „Mladoboleslavsko ...

Realizace projektu „Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod" byla ukončena

16.04.2010:
Mladá Boleslav, 15. dubna 2010.  Po 28 měsících výstavby byly stavební práce na rozsáhlém projektu dobudování kanalizační sítě pěti měst regionu Mladoboleslavska ukončeny.
Mezi hlavní cíle projektu „Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod", který byl největší investicí
v oblasti ekologie v regionu Mladé Boleslavi, patřilo zejména snížení znečištění a zlepšení kvality vody v řece Jizeře,
rozšíření systému odvádění a čištění odpadních vod ve městech a snížení míry znečišťování půdy, podzemních a
povrchových vod.
V rámci projektu bylo vybudováno 22 637,9 metrů gravitačních a tlakových kanalizačních stok, 12 přečerpacích stanic
odpadních vod, 846 veřejných částí kanalizačních přípojek o délce 5 159,1 m a byla zcela rekonstruována čistírna
odpadních vod v Mladé Boleslavi.
Celkové náklady na výstavbu všech šesti částí projektu činily včetně činnosti správce stavby a bez daně z přidané
hodnoty 19 858 499 EUR. Fond soudržnosti Evropské unie podpořil projekt dotací ve výši 12 304 604 EUR, Státní
fond životního prostředí ČR poskytl na realizaci dotaci ve výši 11 791 000 Kč a půjčku ve výši necelých 25 mil. Kč.
Projekt by nebylo možné realizovat bez spolufinancování a pomoci zúčastněných měst - Mladá Boleslav, Kosmonosy,
Bakov nad Jizerou, Benátky nad Jizerou a Bělá pod Bezdězem.
Akciová společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav celý projekt řídila, plnila úlohu investora a konečného
příjemce podpory. Na financování projektu se podílela vlastními zdroji ve výši 172 755 296 Kč.
Činnost správce stavby zajišťovalo sdruženi společností VOD-KA a.s. a VRV, a.s. pod vedením společnosti VOD-KA.
Stavební   práce realizovalo   Sdružení   společností:   VCES - SKANSKA:   MLADOBOLESLAVSKO   pod   vedením
společnosti VCES a.s.
Cíle projektu byly naplněny.