Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Předchozí programová období > Programové období 2004-2006 > Fond soudržnosti > Projekty > Slavností ukončení projektu FS „Táborsko"

Slavností ukončení projektu FS „Táborsko"

25.04.2012: Slavností ukončení projektu FS „Táborsko“ se uskutečnilo dne 23. 11. 2011 v hotelu ELZET v Táboře.
Slavnostní ukončení projektu „Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko“ se uskutečnilo za přítomnosti starosty města Tábor Ing. Jiřího Fišera, dále zástupců MMR, MŽP, SFŽP, provozovatele Vodárenské společnosti Tábor, zástupců zhotovitele a dalších hostů.
Projekt Táborsko byl zahájen v květnu 2009 a ukončen v září 2011. Je složen z 25 podprojektů a jeho hlavním cílem byla výstavba a rekonstrukce stok ve městech Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí. Součástí stavby byla také rekonstrukce technicky nevyhovujících vodovodních řadů vedoucích v souběhu s rekonstruovanými a nově budovanými stokami. Nově tak na kanalizaci a čištění odpadních vod bylo připojeno 2 060 obyvatel, byla provedena obnova kanalizace, na kterou je napojeno 22 850 obyvatel. V současné době je na kanalizaci v aglomeraci Táborska napojeno celkem 46 690 obyvatel. Realizace tohoto projektu přispěla významným způsobem k plnění Směrnice Rady č. 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod.
Celkové uznatelné výdaje na projekt byly schváleny ve výši 14 245 840 €, podpora z FS je 54%.

Složka multimedií