Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Předchozí programová období > Programové období 2004-2006 > Fond soudržnosti > Projekty > Slavnostní ukončení projektu Břeclavsko

Slavnostní ukončení projektu Břeclavsko

06.05.2010:

 

Dne 29. dubna 2010 se ve velkém sále na zámku v Mikulově uskutečnilo slavnostní ukončení projektu  Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje za přítomnosti náměstkyně jihomoravského hejtmana Ing. arch. Anny Procházkové  a  náměstka ministra pro místní rozvoj Ing. Jiřího Koliby.

Projekt Břeclavsko je jedním z největších vodohospodářských projektů realizovaných s podporou EU z Fondu soudržnosti. Realizace projektu byla zahájena v roce 2006, přičemž celkové náklady projektu dosáhly 57 mil €. Projekt řešící výstavbu a rekonstrukce stokových sítí a ČOV v  okresu Břeclav a současně propojení skupinových vodovodů Lednice a Dolní Dunajovice, včetně úpravny pitné vody v Lednici, významným způsobem přispívá ke zlepšení jakosti vod v daném regionu a dále v povodí řeky Dyje. Úspěšná  realizace projektu mimo jiné významně přispívá i k plnění Směrnice Rady č. 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod, ke které se ČR zavázala v rámci přístupových dohod do EU.