Slavnostní ukončení projektu Fondu soudržnosti Šlapanicko - Čistá říčka – Rakovec

21.10.2010:
Dne 9. září 2010 se v Kovalovicích uskutečnilo slavnostní ukončení projektu Fondu soudržnosti Šlapanicko - Čistá říčka – Rakovec, za přítomnosti zástupců Jihomoravského kraje, starostů příslušných obcí, zástupců MMR, MŽP, SFŽP, dále zástupců zhotovitele stavby tj. sdružení firem IMOS Brno a OHL ŽS, správce stavby MottMac Donald a dalších hostí.
Projekt Šlapanicko, zahájený v říjnu 2007 sestává z 8 podprojektů, které zahrnují vybudování nového splaškového kanalizačního sběrače, nové splaškové kanalizace, vybudování odboček pro domovní přípojky v obcích Tvarožná, Sivice, Pozořice, Kovalovice, Viničné Šumice, Velatice a Mokrá - Horákov .
Celkové uznatelné náklady projektu dosáhly 20, 1 mil €, z toho podpora z Fondu soudržnosti EU 79% tj. 15, 9 mil €. V rámci projektu je na nově vybudovaný kanalizační systém připojeno 8 943 obyvatel.
 
Realizovaný projekt přispěje podstatným způsobem ke zlepšení vodohospodářské situace v povodí řeky Dyje, což má mimořádný význam pro zlepšení jak životních obyvatel, tak i pro další ekonomický a sociální rozvoj nejen této oblasti, ale také i dalších oblastí na toku řeky Dyje. Realizace tohoto projektu přispěla významným způsobem k plnění Směrnice Rady č. 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod.