Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Předchozí programová období > Programové období 2004-2006 > Fond soudržnosti > Projekty > Slavnostní ukončení projektu Klatovy ...

Slavnostní ukončení projektu Klatovy - čisté město

13.04.2009: Dne 27. listopadu 2008 se konalo slavnostní ukončení projektu spolufinancovaného z evropského Fondu soudržnosti s názvem "Klatovy - čisté město". Této akce se zúčastnili starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr, zástupce zhotovitele stavby společnosti SMP CZ, a.s. a SKANSKA, a.s., Řídícího orgánu Fondu soudržnosti , Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí a další významní hosté.

Projekt s celkovými náklady cca 11 493 290 EUR je jednou z největších investic Plzeňského kraje. Projekt byl ze 70 % financován z Fondu soudržnosti, dále pak ze Státního fondu životního prostředí a za přispění kraje.

Byla realizována rozsáhlá přestavba a dostavba kanalizační sítě města Klatovy, zajišt'ující kromě připojení okrajových částí města do kanalizačního systému i vybudování nových kanalizačních stok a vodovodních řadů, a navíc významná protipovodňová opatření.

V rámci projektu bylo realizováno 5 podprojektů:

  • kanalizace a vodovod města Klatovy
  • kanalizace a vodovod Štěpánovice
  • a dále kanalizace v okrajových částech města Klatovy - Luby, Sobětice a v Tajově

Je jistě důležité připomenout, že město Klatovy obdrželo na tuto stavební akci z Fondu soudržnosti Evropské unie dotaci ve výši více než osmi milionů EUR a Státní fond životního prostředí ČR přispívá částkou čtrnácti milionů Kč. O rozsáhlosti stavby svědčí nejlépe fyzické objemy prací: bylo vybudováno více než 24 km kanalizačních stok, 11 km vodovodních řadů, čtyři čerpací stanice, vodojem a další vodohospodářské objekty, počet nových domovních kanalizačních přípojek se blíží číslu čtyřset a dále bylo v souvislosti s tímto projektem zrekonstruováno téměř 33 000 m2 komunikací z prostředků města Klatovy.

Složka multimedií