Slavnostní ukončení projektu Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury na okrese Vyško

12.11.2009: Ve středu 11. listopadu 2009 se konalo slavnostní ukončení projektu spolufinancovaného z evropského Fondu soudržnosti s názvem “Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury na okrese Vyškov".
Projekt s celkovými náklady cca 19 424 683  EUR je jednou z největších investic Jihomoravského  kraje. Projekt byl ze 66 % financován z Fondu soudržnosti, dále pak ze Státního fondu životního prostředí.
Cílem realizace uvedeného projektu  je ochrana zdrojů pitné vody prostřednictvím zajištění systematického odkanalizování řešených oblastí, a tudíž i snížení vypouštěného znečištění do povrchových toků. S tím souvisí i navýšení kapacity čistíren odpadních vod. Rekonstrukce ČOV v rámci jednotlivých projektů umožní naplnění limitů Směrnice 91/271/EHS. Oblast, ve které jsou jednotlivé projekty realizovány, patří do povodí řeky Dyje v oblasti podprojektů Rousínov, Slavkov u Brna, Bučovice a Hrušky a do povodí řeky Moravy v oblasti podprojektu Vyškov.
V rámci projektu bylo realizováno 5 podprojektů:
·                 Rousínov – kanalizace a ČOV - rekonstrukce a dostavba stávající kanalizace a intenzifikace ČOV,  
·                 Slavkov u Brna – ČOV – rekonstrukce a intenzifikace ČOV,  
·                 Bučovice – kanalizace a ČOV - řeší rekonstrukci stávajících stok jednotného kanalizačního systému     vedoucího k minimalizaci úniku odpadních vod a intenzifikaci ČOV,
·                 Vyškov – kanalizace – řeší rekonstrukci stávajících stok jednotného kanalizačního systému ve městě Vyškov a obci Drnovice, kde budou rekonstruovány  technicky a kapacitně nevyhovující úsek kanalizační sítě, což má přispět k minimalizaci úniku odpadních vod a bezproblémovému odvádění odpadních vod i za deštů,
·                 Hrušky - kanalizace a ČOV - řeší dostavbu a rekonstukci jednotné kanalizační
sítě v obci Křenovice a rekonstrukci a intenzifikaci ČOV v obci Hrušky.