Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Předchozí programová období > Programové období 2004-2006 > Fond soudržnosti > Projekty > Slavnostní ukončení projektu Rozšíření ...

Slavnostní ukončení projektu Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun

13.04.2009: Praha, 10. března 2008: Minulý týden se konalo slavnostní ukončení projektu, financovaného z evropského Fondu soudržnosti, s názvem "Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun". Akce se zúčastnil náměstek pro evropské záležitosti MMR Daniel Toušek, hejtman Středočeského kraje Petr Bendl a další významní hosté.

Projekt s celkovými náklady cca 404 milionů korun je jednou z největších investic Berounska. Rozšíření a modernizace městské kanalizace proběhla na třetině území Berouna a v Králově Dvoře. Projekt byl ze 65 % financován z Fondu soudržnosti, dále pak ze Státního fondu životního prostředí a z rozpočtu města Berouna za přispění Středočeského kraje.

Výstavba probíhala od června 2006 do září 2007; celková délka nově vybudovaných stok je 16, 3 km a díky ní je nově na kanalizaci připojeno 7000 ekvivalentních obyvatel. Kanalizace, která je uložena v hloubce čtyři až šest metrů, vede i pod dálnicí D5 Praha - Plzeň a slouží k odvodu odpadní i dešťové vody.

Evropský Fond soudržnosti, který nepatří mezi strukturální fondy, poskytuje prostředky na velké investiční projekty v sektorech životního prostředí a dopravy. Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídící orgán Fondu soudržnosti koordinuje zprostředkující orgány Fondu soudržnosti na programovací období 2004-2006, tj. ministerstvo životního prostředí a ministerstvo dopravy    .

Další informace o činnosti Fondu soudržnosti najdete na stránkách www.strukturalni-fondy.cz pod odkazem Minulé období 2004-2006.