Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Předchozí programová období > Programové období 2004-2006 > Fond soudržnosti > Projekty > Ukončení projektu Novostavba veřejné ...

Ukončení projektu Novostavba veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV v Kravařích

12.11.2009:
Dne 3.11.2009 se konalo slavnostní ukončení projektu "Novostavba veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV v Kravařích".
Projekt řeší výstavbu splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod, s cílem odstranění nevyhovujícího stavu nakládání s odpadními vodami a dosažení takové úrovně čištění, která je požadována evropskými směrnicemi a národní legislativou v dané oblasti.
ČOV je navržena jako mechanicko-biologická. V rámci projektu došlo  k vybudování mechanického čištění, biologické linky, kalového hospodářství včetně potřebných provozních objektů a napojení na inženýrské sítě. Výstupní parametry vyhovují limitům stanoveným ve Směrnici č.91/271 EEC o čištění městských odpadních vod a její novele, Směrnici č.98/15/EC.
Celkem bylo  položeno 26 652 m gravitačních stok, 7 592 m výtlaku a bylo postaveno 5 čerpacích stanic. Na kanalizaci bylo napojeno 6 444 obyvatel.

Celkové uznatelné náklady projektu činily 14,9 mil. EUR , z čehož podpora z Fondu soudržnosti EU byla  80 % , tj. 11,9  mil. EUR.