Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Předchozí programová období > Programové období 2004-2006 > Fond soudržnosti > Projekty > Ukončení projektu Příbram - Úprava ČOV

Ukončení projektu Příbram - Úprava ČOV

13.04.2009: Dne 18.1.2008 se uskutečnilo za účasti zastupitelů města Příbram, zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí a dodavatelů stavebních prací slavnostní uvedení nově zrekonstruované čistírny odpadních vod města Příbram do zkušebního provozu.

Tato stavba byla spolufinancována z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti. Projekt zahrnoval rekonstrukci a modernizaci stávající mechanicko biologické čistírny odpadních vod Příbram, která nevyhovovala současným požadavkům na čištění městských odpadních vod. Rekonstruovaná ČOV má nyní kapacitu 76 300 ekvivalentních obyvatel a splňuje požadavky Směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod. V rámci projektu byla provedena rekonstrukce hrubého a mechanického předčištění, byly provedeny úpravy aktivačních a dosazovacích nádrží a bylo zřízeno dočištění odpadních vod. Bylo rekonstruováno kalové hospodářství a doplněny společné provozní objekty. Nově byl vybudován systém měření a regulace provozu.

Celkové náklady projektu činí 7 150 400 EUR, výše pomoci z Fondu soudržnosti je 71%, tj. 4 156 291 EUR.