Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Předchozí programová období > Programové období 2004-2006 > Fond soudržnosti > Projekty > Ukončení projektu Zlepšení kvality vod ...

Ukončení projektu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - I. fáze

13.04.2009: Dne 4.9.2008 se konalo slavnostní ukončení projektu "Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - I . fáze". Této akce se zúčastnil starosta města Staré Město Ing. Vladimír Černín, za investora a konečného příjemce dotace ředitel společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Ing. Jiří Vepřek , za Řídící orgán Fondu soudržnosti Ing. Šárka Kadlecová a další významní hosté.

Jedná se o skupinový projekt, který tvoří 5 dílčích podprojektů jejichž realizace proběhla od září 2005 do května 2008.
V jeho rámci byla zrekonstruována ČOV ve Starém Městě na kapacitu 3 400 ekvivalentních obyvatel, zrekonstruována úpravna vody v Koutech nad Desnou na kapacitu 100 l/s a dokončena rekonstrukce ČOV v Šumperku. Dále bylo zrekonstruováno v Šumperku a Starém Městě 9 793 m stávající kanalizace, postaveno 17 806 m nové kanalizace ve Vikýřovicích, Sobotíně a Starém Městě, vybudovány dvě kapacitní dešťové zdrže o celkovém objemu 8 865 m3 na jednotné síti v Šumperku.
Celkové uznatelné náklady projektu činí 524, 6 mil. Kč, z čehož podpora z Fondu soudržnosti EU činí 75 % , tj. 393, 4 mil. Kč a podpora z Ministerstva životního prostředí ČR 29, 6 mil. Kč.
Projekt je vzhledem k lokalitám a charakteru jednotlivých jeho částí rozdělen na 4 stavby, viz níže. Dle tohoto rozdělení bylo organizováno zadávání veřejných zakázek a uzavírány smlouvy se zhotoviteli.

Stavby:

  • Město Šumperk - rekonstrukce stávající stokové sítě, obec Vikýřovice - výstavba splaškové kanalizace
  • Obec Sobotín - výstavba splaškové kanalizace
  • Město Šumperk - dešťové zdrže, dokončení rekonstrukce ČOV (VI. etapa)
  • Město Staré Město - rekonstrukce a dostavba stokové sítě, rekonstrukce ČOV

Rozhodnutím Komise ze dne 4.10.2007 byla k jednomu projektu připojena další stavba - Kouty nad Desnou - rekonstrukce úpravny vody.

Složka multimedií