Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Předchozí programová období > Programové období 2004-2006 > Fond soudržnosti > Projekty > Vodohospodářský projekt FS na Břeclavsku

Vodohospodářský projekt FS na Břeclavsku

13.04.2009: Praha, 13. března 2008: Dnes se 1. náměstek ministr a pro místní rozvoj Jiří Vačkář zúčastnil v Břeclavi slavnostního zahájení projektu, financovaného z Fondu soudržnosti, s názvem "Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje".

Jedná se o druhý největší vodohospodářský projekt financovaný z Fondu soudržnosti, který je tvořen systémem rozsáhlých řešení na odvádění a čištění odpadních vod od znečišťovatelů a zajištěním jakosti a množství pitné vody pro obyvatelstvo v regionu Jižní Moravy. V rámci realizace tohoto projektu bude postavena nová čistička odpadních vod a kanalizační síť o délce 25 km, která připojí dalších 4600 ekvivalentních obyvatel, dále bude rekonstruováno celkem 18 km poškozené kanalizace a 8 čističek odpadních vod, rovněž bude rekonstruováno celkem cca 10 km vodovodů.

Systém je složen z devíti dílčích projektů na čištění odpadních vod a jednoho dílčího podprojektu na pitnou vodu a bude realizován v Břeclavi a dalších 8 městech (Mikulov, Hustopeče,Velké Pavlovice, Valtice, Podivín, Kobylí, Lednice, Pohořelice).

Celkové náklady projektu budou činit 47 816 tis. EUR, z Fondu soudržnosti se bude financovat 79 % z celkových uznatelných nákladů. Stavba bude dokončena v roce 2010.

Evropský Fond soudržnosti, který nepatří mezi strukturální fondy, poskytuje prostředky na velké investiční projekty v sektorech životního prostředí a dopravy. Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídící orgán Fondu soudržnosti koordinuje zprostředkující orgány Fondu soudržnosti z programovacího období 2004-2006, tj. ministerstvo životního prostředí a ministerstvo dopravy.