Vodohospodářský projekt Fondu soudržnosti Cidlina

13.04.2009: Praha, 28. dubna 2008: V pátek 25. dubna byla slavnostně zahájena stavba velkého vodohospodářského projektu, financovaného z Fondu soudržnosti. Slavnostního položení základního kamene v areálu Čistírny odpadních vod Jičín - Čejkovice se zúčastnili zástupci ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva životního prostředí, starosta města Jičín Martin Puš, a další významní hosté. Projekt s názvem Cidlina bude sloužit ke zlepšení kvality vody v povodí řeky Cidliny a ke zkvalitnění životního prostředí v regionu Jičínsko.

Projekty Fondu soudržnosti pomáhají snižovat hospodářské a sociální rozdíly v regionech a umožňují jejich úspěšný rozvoj. Projekt Cidlina bude přispívat ke zlepšení kvality vody v řece Cidlině a jejích přítocích Javorce a Bystřici a dále pak v Libáňském potoce. Celkové náklady výstavby byly vyčísleny na 26 148 278 EUR, z této částky bude Evropská unie spolufinancovat 67 % způsobilých nákladů.

Sdružený projekt Cidlina se skládá ze 6 podprojektů, díky kterým bude například nově propojeno 600 obyvatel Jičína na kanalizační síť a čistírnu odpadních vod a celkově bude rozšířena kapacita čistírny na 35 000 ekvivalentních obyvatel. V Lázních Bělohrad bude napojeno na čistírnu odpadních vod dalších 1 500 obyvatel a její kapacita se zvýší na 4 000 ekvivalentních obyvatel. V obci Miletíně se dobuduje kanalizační systém a nově napojí 650 obyvatel, zároveň s tím se vybuduje mechanicko-biologická čistírna odpadních vod pro 1 500 ekvivalentních obyvatel. Dále se dobuduje kanalizační systém a čistička odpadních vod v obci Ostroměř, Pecka a Libáň.

Předpokládané datum dokončení projektu bylo stanoveno na 31.prosince 2010.

Složka multimedií