8. Newsletter Fondu soudržnosti

11.12.2009:

Dostává se Vám do rukou osmé číslo Newsletteru Fondu soudržnosti, v němž naleznete souhrn nejdůležitějších informací o událostech, které se uskutečnily za monitorovací období, a také informace o plánovaných aktivitách FS.

Soubory ke stažení