Publikace

09.02.2009: Řídící orgán Fondu soudržnosti vydal 3 publikace, které zde naleznete ke stažení, a to dva díly publikace Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti a publikaci Projekty financování z nástroje ISPA.