Jste zde: Úvodní strana > Fondy EU v ČR > Předchozí programová období > Programové období 2004-2006 > Historie regionální politiky EU v České ...

Historie regionální politiky EU v České republice

 

23. února 2009: Regionální politika (politika hospodářské a sociální soudržnosti EU) je politikou solidarity. Více než třetina rozpočtu Evropské unie je věnována snížení rozdílů v rozvoji jednotlivých regionů a nerovností v ...

23. února 2009: Předvstupní nástroje Evropské unie byly určené pro kandidátské země, jak bylo navrženo Evropskou komisí, s cílem napomáhat kandidátským zemím při řešení konkrétních úkolů při zavádění acquis communautaire. Činnost ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven