ISPA

Finanční nástroj ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-accession neboli Nástroj předvstupních strukturálních politik) se zaměřil na financování infrastrukturních projektů v oblastech životního prostředí a dopravy. Jeho úkolem bylo usnadnit implementaci "acquis communautaire" (práva EU) v kandidátských zemích, v období od r. 2000 do okamžiku jejich vstupu do EU, a přispět k udržitelnému rozvoji těchto zemí. Projekty z oblasti životního prostředí musely podporovat zavádění environmentální legislativy EU. U dopravních projektů se soustředila pozornost na souvislost opatření s trans-evropskými dopravními sítěmi. Projekty musely souhlasit se strategiemi pro využívání nástroje ISPA připravenými Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem dopravy.