Poslední zasedání Monitorovacího výboru ISPA

25.02.2009: V pořadí 7. a historicky poslední Monitorovací výbor ISPA se uskutečnil ve dnech 19. - 20. dubna 2004 v Pardubicích. Všechny následující výbory již budou probíhat dle pravidel platných pro Fond soudržnosti.

Jednání proběhlo částečně v Praze, především pak v Pardubickém kraji.

Program 7. monitorovacího výboru a doprovodné aktivity

19. dubna 2004

  • 9.30 - 12.30 Core Group (Praha)
  • odpoledne: návštěva železničního projektu Záboří - Přelouč
  • večer: neformální setkání v Pardubicích za přítomnosti vrcholných představitelů Pardubického kraje, DG Regio, Delegace EK, MMR, MD, MŽP, MF.

20. dubna 2004 (Pardubice)

Proběhlo celodenní jednání Monitorovacího výboru v sále zastupitelstva Pardubického kraje. Jednání byli přítomni představitelé DG Regio, DEK a jednotlivých subjektů podílejících se na implementaci projektů (MMR, MŽP, MD, CRR, SFŽP, ŘSD, SŽDC, MF, koneční příjemci).

Projednáno bylo celkem 27 projektů (z toho doprava: 8, životní prostředí: 13, povodně: 1, technická asistence: 5).