Strategie

Předvstupní nástroj ISPA plní dvě základní funkce. V souladu s prioritami Evropské komise zvyšuje absorpční schopnost přistupující země budováním infrastruktury a zároveň vytváří implementační struktury, které po vstupu ČR do EU budou zprostředkovávat přijem pomoci z fondů EU. V případě České republiky půjde o finance z Fondu soudržnosti.

Rozhodnutím vlády ČR (č. 149/2001) se stal implementační agenturou pro projekty ISPA v oblasti životního prostředí v České republice Státní fond životního prostředí České republiky    .

Při identifikaci relevantních projektů dopravy jsou brány v úvahu také výsledky TINA (Transport infrastructure needs assessment - hodnocení potřeb dopravní infrastruktury).

Další informace se můžete dočíst na stránkách Evropské komise    .