Phare - Absorpční kapacita

Cíle projektu

Hlavním cílem bylo zajistit pomoc při přípravě projektů, které díky tomu mohly čerpat prostředky ze strukturálních fondů, při navrhování a přípravě komplexních projektů zaměřených na řešení národních i regionálních potřeb, a to prostřednictvím SROP (Společného regionálního operačního programu), OPRLZ (Operačního programu Rozvoj Lidských zdrojů), či OPPP (Operačního programu Průmysl a podnikání), JPD 2 (Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2) a JPD 3 (Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3).

Řízení projektu

Vedoucím projektu byl Dr. Colm Mclements a národní koordinátorkou Ing. Hana Smolková. Projekt realizovalo konsorcium firem ECORYS Nederland B.V., (Nizozemsko), ITS (Severní Irsko), Berman Group (ČR), REDECo (ČR) a RPIC-ViP (ČR).

Řídící výbor projektu na svém jednání 8. října 2004 označil ABCap jako výrazný úspěch. ABCap připravil velké množství studijních a školicích materiálů zaměřených na přípravu projektů pro SF a na implementaci programů SF. I tyto materiály jsou ke stažení v této sekci.
 

Následující dokument je stručným shrnutím Závěrečné zprávy projektu a poukazuje na hlavní dosažené výsledky a výstupy: