Twinningový projekt

Twinningový projekt je moderní forma spolupráce mezi twinningovými partnery, tj. zkušeným členským státem EU a přistupující zemí (v případě MMR mezi Itálií a Českou republikou). Tato spolupráce spočívá v poradenské a konzultační činnosti expertů z členského státu v oblastech přípravy organizačně-systémových struktur pro zprostředkování příjmu financí z fondů EU.

Projekt byl založen z podnětu Evropské komise a funguje od podzimu 2003. Twinningové projekty existují ve všech kandidátských zemích přistupujících k Evropské unii a jsou financovány z prostředků fondu Phare.