Legislativa

24.02.2009: Zde najdete výběr z předpisů, týkajících se strukturálních fondů.
 • Nařízení Rady (EC) č. 1260/1999 z 21. června1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech.
 • Nařízení Komise (EC) č. 438/2001 z 2. března 2001 o podrobných pravidlech pro aplikaci nařízení Rady (EC) č. 1260/1999, týkající se systému řízení a kontroly pomoci poskytované ze strukturálních fondů .
 • Nařízení Komise (EC) č. 1685/2000 z 28. července 2000 o podrobných pravidlech pro aplikaci nařízení Rady (EC) č. 1260/1999, týkající se způsobilosti výdajů pro činnosti spolufinancované ze strukturálních fondů.
 • Nařízení Komise (EC) č. 448/2004 z 10. března 2004 doplňující nařízení (EC) č.1685/2000 o podrobných pravidlech pro aplikaci nařízení Rady (EC) č. 1260/1999, týkající se způsobilosti výdajů pro činnosti spolufinancované ze strukturálních fondů a zrušující nařízení (EC) č. 1145/2003.
   
 • Nařízení Komise (EC) č. 1159/2000 z 30. května 2000 o opatřeních v oblasti informace a propagace, která mají členské státy provádět, pokud se týká strukturálních fondů.
 • Nařízení Komise (EC) č. 643/2000 z 28. března 2000 o opatřeních pro užití eura pro účely rozpočtové správy v oblasti strukturálních fondů.
 • Nařízení (EC) č. 1784/1999 Evropskéhho Parlamentu a Rady z 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu (1).
   
 • Nařízení (EC) č. 1783/1999 Evropskéhho Parlamentu a Rady z 12. července1999 o Evropském fondu regionálního rozvoje (1).
 • Nařízení Rady (EC) č. 1257/1999 z 17. května1999 o podpoře rozvoje venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EAGGF) a doplnění a zrušení některých nařízení.


Aktuální znění těchto předpisů je možné si stáhnout zde    .