Úprava parkovišť a místní komunikace na Hvězdu

24.02.2009: Hvězda je známé výletní místo v Broumovských stěnách, nachází se v romantickém prostředí sklaních roklí a útvarů. S rozvojem turismu počet návštěvníků neustále roste. Většina lidí využívá individuální dopravu. Přístupová komunikace i parkovací plochy byly v nevyhovujícím stavu. Realizací projektu došlo k úpravě parkoviště v Hlavňově u odbočky místní komunikace na Hvězdu (cca 720 m2).

DETAILY PROJEKTU


OPERAČNÍ PROGRAM

  • Phare

 

REALIZACE PROJEKTU

Použitá technologie - štěrkové konstrukční vrstvy s asfaltovým zástřikem. Zároveň byla opravena komunikace na Hvězdu o výměře 6 833 m2 (asfaltový povrch). Nový asfaltový povrch má i další parkoviště na Hvězdě (629 m2). Současně bylo vybudováno vhodné zázemí pro turisty. Na parkovišti v Hlavňově je to altán s pětiúhelníkovým půdorysem a na Hvězdě obdélníková čekárna se sedlovou střechou a vikýřem. Nechybí informační tabule, stojan pro kola, lavičky. Stavbu realizovala firma Strabag a.s.

FOTODOKUMENTACE